Tag

Rapportering
I januar 2015 braker det løs for rundt 16 000 boligselskap og boligsameier. Da skal all innrapportering av likningsoppgaver for inntektsåret 2014 skje elektronisk via Altinn. Innsending av likningsoppgaver på papir og maskinlesbart medium (CD/DVD og diskett) er ikke lenger mulig. Rapportering Altinn Åpner for innrapportering av likningsoppgaver for boligselskap og boligsameier fra 2. januar...
Read More