Remittering

Noen kunder velger også å sette bort betaling av fakturaer til oss. Med direkte remittering slipper du å registrere betalinger og lønnsutbetalinger manuelt i din nettbank. Vi kan bokføre din faktura samtidig som vi betaler den.

Fordeler med direkte remittering:

  • Mindre manuelt arbeid med utbetaling av lønn og fakturaer
  • Bedre likviditetsstyring

Vi tilby også våre kunder autofakturering og Autopay i vårt system slik at de kan fakturere og følge opp kravene sine selv, hvis det er ønskelig.

Du selger firmaets produkt eller tjeneste til kunden, sender kopi av ordrebekreftelse på e-post til oss, og vi sender faktura til din kunde. Betalingen kommer til din konto og blanketten som viser at betalingen har funnet sted skal sendes banken på e-post til oss.

Våre kunder kan eventuelt få tilgang til vår server fra egen PC for selv å fakturere. Vi gir gratis opplæring i bruk av vårt enkle fakturasystem. Varegrupper, priser og kunder legges inn i fakturasystemet og trengs derfor ikke registreres hver gang. Faktura skrives ut på din egen printer.