Regnskap

Vi tilbyr følgende innen regnskap:

  • Bilagsbehandling og bokføring
  • Skanning av bilag i vårt system. Alle bilag behandles elektronisk.
  • Avstemming av regnskap
  • Mva-oppgave
  • Kvalitetssikring, kontrollarbeid og rapportering
  • Perioderegnskap m/kommentarer hver termin slik at vi beholder god kommunikasjon og kan veilede dere for å sikre kvalitet på regnskapet deres