Rågivning

Vi hjelper til med planlegging, og tilrettelegging for å kunne gjøre skattemessige tilpasninger for å forbedre våre kunders resultat.

Skatt har direkte innvirkning på bedriftens resultat etter skatt. Derfor er skatt av stor betydning for bedriften og dens eiere.

Skattereglene er komplisert og i stadig endring. Alle kan litt skatt, men for oss er dybdekunnskapen om skatt viktig.

Vi arbeider med grundig planlegging og tilpasning til gjeldende regelverk gjennom hele regnskapsåret.

ABC Regnskapsbyrå tilbyr skatterådgivning for bedrifter. Vi foretar årsoppgjøret fra avstemming og periodisering til innsendelse av selvangivelse til ligningsmyndighetene og Brønnøysundregistrene.

Vi utarbeider årsregnskap, noter, og nødvendige dokumenter i forbindelse med styrets arbeid med årsoppgjøret.

Vi bistår bedrifter med rådgivning i spørsmål som kan ha stor betydning i skatte- og avgiftssammenheng. Dersom bedriften har gal organisasjonsform i forhold til resultatene som skapes, kan endring av organisasjonsform, omorganiseringer og en rekke andre tilpasninger være svært lønnsomt.

ABC Regnskapsbyrå bistår både bedrifter og privatpersoner i kontakt med ligningsmyndigheter i forbindelse med utarbeidelse og innsending av klage på ligningen osv.

Det er allikevel en del små og mellomstore bedrifter og deres eiere kan gjøre for å tilpasse seg. Det handler om å velge de mest gunstige selskapsformene for din virksomhet.