Prøvesend A-ordningen nå

A-meldingen, tjenester fra ABC Regnskapsbyrå
Mange virksomheter har anledning til nå å prøveinnsende a-meldingen i 2014 og kan dermed bli kjent med a-ordningen i praksis.
Store virksomheter kan prøveinnsende gjennom lønnssystemet dersom leverandøren har Åpnet for det.
Små virksomheter kan prøveinnsende a-meldingen ved direkte registrering i Altinn.
Arbeidsgivere, pensjonsutbetalere og andre som utbetaler lønn og ytelser, skal fra 2015 sende a-melding. Slik sender du a-melding.