Lønn

[section_dd][column_dd span=’12’][text_dd]Stadig flere velger å sette bort lønnsarbeid da reglene er mange og kompliserte.Særlig fra 2015 som kom den største endringer innen lønn og personal i bedrifter nemlig A-ordningen. Vi i ABC Regnskapsbyrå bistår med å oppfylle de kravene som myndighetene og bransjeorganisasjonene setter til rapportering. Vi dekker behovet for en effektiv lønnsbehandling. Vi opparbeider rutiner for våre kunder etter deres behov og evner og Kunder sender oss info om fastlønn, timeregistreringer på e-mail eller ved levering til oss Vi sender tilbake lønnsslipp og bankliste for utbetaling til ansatte. Vi har fastpris på lønnskjøring hos oss per ansatt. Bedrifter som benytter manuelle lønningsrutiner bruker mye unødvendig tid på utregninger og lønnsarbeid. Vi fører lønningene på bakgrunn av deres ansattes skattekort og periodeopplysningene vi mottar om de enkelte ansatte fra dere. Regelverket for lønnshåndtering er komplisert og under stadige endringer. Vi holder oss oppdatert på endringer innenfor lønnsområdet. Vi kan også besvare de aller fleste sørsmål rundt lønn, feriepenger, permisjoner, sykdom etc. Omgående. Vi kan tilby hjelp til følgende:

  • Lønnsregistrering
  • Lønnsutbetaling
  • Registrering av ansatte i A-ordningen
  • Utarbeidelse av arbeidsavtaler
  • Bistand til skriv vedr. sykemelding, permittering, oppsigelse m.m.
  • Info/oppfølging av obligatorisk tjenestepensjon (otp)
  • Utarbeidelse/innsending av terminoppgave for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
  • Lønns og trekkoppgave årlig

[/text_dd][/column_dd][/section_dd]