Forenklet innrapportering for boligselskap

I januar 2015 braker det løs for rundt 16 000 boligselskap og boligsameier. Da skal all innrapportering av likningsoppgaver for inntektsåret 2014 skje elektronisk via Altinn. Innsending av likningsoppgaver på papir og maskinlesbart medium (CD/DVD og diskett) er ikke lenger mulig.

Rapportering

Altinn Åpner for innrapportering av likningsoppgaver for boligselskap og boligsameier fra 2. januar 2015. Rapporteringsfristen er som tidligere 31. januar 2015.

Har du oppdaterte opplysninger?

For å sende inn korrekte opplysninger innen fristen, er det viktig at du har oppdaterte opplysninger klare i god tid, enten du er oppgavegiver eller forretningsfører (innsender).

Korriger opplysninger med erstatningsoppgaver

Fra og med inntektsåret 2014 korrigerer du feil ved å sende erstatningsoppgaver som overskriver tidligere innsendt likningsoppgave i sin helhet. Endringsoppgaver utgår.
Husk riktig rolle. Kontakt Altinn brukerstøtte på telefon 75 00 60 00, eller på support@altinn.no, dersom du har problemer med roller, rettigheter eller pålogging.

Har systemleverandøren oppdatert sitt IT-system?

Moderniseringen innebærer nye filformater og ny integrasjon med Altinn, og det er viktig at ditt datasystem er tilpasset disse endringene.

Test formatene nå

Fra og med 20. oktober 2014 utfører Skatteetaten testing av den nye løsningen. Vi oppfordrer alle som skal innrapportere på XML-fil i 2015 til å sende inn testfiler. Testperioden varer ut 2014. Følg med på vår testside på www.skatteetaten.no/magtest