Enkeltpersonforetaket er ikke et eget skattesubjekt

Det betyr at du privat og virksomheten er en og samme juridiske person. Det skal derfor leveres kun selvangivelse med poster som gjelder både deg privat og virksomheten.

Alle inntekter og kostnader i virksomheten skal bokføres og dokumenteres med bilag. Regnskapet og bilagene må du oppbevare i 10 år etter driftsåret. Denne fristen gjelder også dersom du etter noen år velger å avslutte næringsvirksomheten. Bilagene kan oppbevares elektronisk.

Regnskapsfører og revisor

Det er ikke krav til bruk av regnskapsfører eller revisor, men du bør vurdere om du skal engasjere en regnskapsfører til å foreta regnskapsføring, fakturering samt utfylling og innsending av skjema til offentlige myndigheter.

Skatt på overskudd, lønn og uttak av kontanter

Når inntektene i virksomheten er større enn kostnadene, blir det et overskudd. Dette overskuddet er grunnlaget for beregning av skatt.

Om du lar pengene stå i næringen, eller tar dem ut til private formål har ingen betydning for beskatningen. Det er overskuddet som skattlegges. Ett slikt uttak anses ikke som lønn.

En ektefelle som deltar i utøvelse av enkeltpersonforetaket er ikke å betrakte som ansatt i virksomheten. Utbetaling til ektefelle er ikke lønn. Hvis ektefelle deltar i virksomheten kan overskuddet deles etter arbeidsinnsats.

Lønnskostnader får du først dersom du ansetter andre til å jobbe for deg i enkeltpersonforetaket.

Underskudd

Dersom kostnadene i virksomheten er større enn inntektene har du et underskudd i virksomheten. Dette underskuddet kommer til fradrag i andre inntekter. Har du ikke andre inntekter det samme inntektsåret overføres underskuddet til senere inntektsår. Straks du har overskudd i virksomheten eller andre inntekter må underskuddet fratrekkes.