Årsoppgjør

Årsavslutning er en vesentlig del av et selskaps regnskap.

  • Dokumentasjon av alle avstemminger og balanseposter
  • Utarbeidelse av ligningsdokumenter og selvangivelser for personlig næringsdrivende og ansvarlige selskaper som revisjonspliktige og ikke revisjonspliktige
  • Bistand ved utarbeidelse av årsberetning samt styre og generalforsamlingsprotokoll
  • Kontroll av skatteavregning
  • Bistand ved klager på ligning
  • Bistand ved utfylling av selvangivelser