Day

desember 16, 2014
Det betyr at du privat og virksomheten er en og samme juridiske person. Det skal derfor leveres kun selvangivelse med poster som gjelder både deg privat og virksomheten. Alle inntekter og kostnader i virksomheten skal bokføres og dokumenteres med bilag. Regnskapet og bilagene må du oppbevare i 10 år etter driftsåret. Denne fristen gjelder også...
Read More
Arbeidsgiveravgiften i Norge er regionalt differensiert. Med dette menes at man har ulike avgiftssoner hvor satsen er lavere i distriktene enn i mer sentrale strøk. Hvilken sats arbeidsgiver skal benytte avhenger som utgangspunkt av hvor virksomheten drives. ESA har vedtatt nye retningslinjer for regionalstøtte, dette medfører betydelige endringer i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Endringene trer...
Read More